imageleft

Tarieftijdelijke kracht

Voor de inzet van de kandidaat betaalt u een vast tarief per uur. Het uurtarief varieert van € 40 - € 65 per uur afhankelijk van het niveau van de opdracht en de ervaring van de kandidaat. In dit uurtarief zijn het bruto salaris, werkgeverslasten, reserveringen voor vrije dagen, vakantiedagen en de bemiddelingsfee van PB Management Support verwerkt. De reiskosten en eventuele onkostenvergoedingen zijn niet opgenomen. Facturatie geschiedt per week op basis van het urendeclaratieformulier. 

Tarief werving vaste kracht

De kandidaat treedt per direct bij de opdrachtgever in dienst. Het werving & selectie tarief bedraagt 20% van het fulltime bruto jaarsalaris (incl. 13e maand en en vakantiegeld).