imageleft

Gedragsgericht interview

Via de STARR-methode achterhalen we of een medewerker/ster over bepaalde competenties beschikt

S : situatie

T : taak

A : actie

R : resultaat

R : reflectie

Compentieprofiel

Indien u als opdrachtgever graag meer inzicht zou willen verkrijgen in het toekomstige gedrag en de vaktechnische kennis van de kandidaat kunnen wij een stap verder gaan en van de kandidaat een competentieprofiel laten opstellen.

Wat kunt u verwachten van de uitkomst van een competentieprofiel ?

Bijvoorbeeld : een personal assistant

Gedragsmatige competenties:

- Nauwkeurigheid

- Integriteit

- Initiatief nemen / pro-actief werken

Vaktechnische competenties:

- Kennis van de branche

- Kunnen werken met de benodigde software pakketten

- Talenkennis